Съгласно наредба No 4 от 22.12.2010, обнародвана 18.01.2011 в държавен вестник е необходимо всички сгради и прилежащи открити терени да бъдат защитени от директни попадения на мълния.

Инсталирани мълниеприемници от типа LAP BX 175 имащ изпреварващо действие от 63μsec съгласно Стандарт NFC 17 - 102.

Мълниеприемника има издържани всички тестове и СЕ Сертификат.

 

6 000 м2

Фотоволтаичен парк " СОЛАР  ЮГ " - гр. Сопот

 

Хотел  " ЗААРА "  -  СЛЪНЧЕВ БРЯГ     обл. Бургас

 

60 000 м2

ФОТО ВОЛТАИЧЕН  ПАРК  -   с. ШИШМАНЦИ  обл. ПЛОВДИВ

Инсталирани мълниеприемници от типа LAP DX 250 имащ изпреварващо действие от 96μsec съгласно Стандарт NFC 17 - 102.

Мълниеприемника има издържани всички тестове и СЕ Сертификат.

Изглед към Активен Мълниеприемник DX 250 . Вертикален Монтаж и използване на екструдиран мълниепроводник.

Активен Мълниеприемник DX 250 - Монтаж на територията на гр. Асеновград.

Монтажа е извършен посредтвом изолиран/екструдиран мълниепроводник съгласно изискванията за монтаж на метални покриви и неналичие на галванична връзка между панелите и мълниепроводника с цел безопастност.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHIRTEC   AUSTRIA

 

МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ  SCHIRTEC   E.S.E.  S-DA  Double ΔT = 75 μs

с. ФОТИНОВО

 

За повече информация посетете нашия специализиран сайт за Мълниезащита:

http://www.lightning-guard.com

http://www.malniata.com