Промишлено охлаждане на цехове и производствени халета.

Изключителни ниски разходи за обслужване и бързо възвръщане на инвестицията.

В Технологията  не се използва фреон или други охлаждащи флуиди.

FCA 5F

дебит 5 000 м³/ч.

- резервоар 30л.

- възможност за външно захранване

- дистанционно управление

- различни програми за охлаждане

- осов вентилатор

Консумирана мощност 290W

Приравнена студова мощност  18 kW