МЪЛНИЯТА ЕООД е създадена за производство и търговия на и със мълниезащитни и заземителни инсталации. Фирмата изпълнява Електро Обзавеждане на Промишлени и Индустриални Обекти окабелявания и дейности свързани с Автоматизацията на Производството. 
Създаване на Софтуер за изпълнение на нужните дейности и операции.

Всички вложени материали като кабели и апаратура притежават необходимите Сертификати и Съответствия съгласно нормативите действащи в РБългария.

Инсталациите се изпълняват от квалифицирани специалисти притежаващи необходимите квалификация и ценз. Всички работещи имат необходимата за изпълнение група на допуск.За запитвания и ценови анализи моля потърсете Контакти

  • АКТИВНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ
  • ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
  • ЕЛЕМЕНТИ ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА
  • МАЧТИ И АНКЕРИ ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА
  • ЗАЗЕМИТЕЛНИ КОЛОВЕ
  • НЕРЪЖДАЕМИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ КОЛОВЕ
  • Електро Обзавеждане
  • Автоматизация на Производството
  • ККУ - компенсация на cos ϕ
  • Други...