Индустриал Солушънс ООД е създадена през 2008г като фирма даваща цялостни Индустриални Решения. Фирмата изпълнява Електро Обзавеждане на Промишлени и Индустриални Обекти окабелявания и дейности свързани с Автоматизацията на Производството. 
Създаване на Софтуер за изпълнение на нужните дейности и операции.

Всички вложени материали като кабели и апаратура притежават необходимите Сертификати и Съответствия съгласно нормативите действащи в РБългария.

Инсталациите се изпълняват от квалифицирани специалисти притежаващи необходимите квалификация и ценз. Всички работещи имат необходимата за изпълнение група на допуск.

В част Интериор фирмата извършва всички дейности свързани с Довършителните работи в това число гипсо-картон и ВиК инсталации.

За запитвания и ценови анализи моля потърсете Контакти

  • Електро Обзавеждане
  • ВиК
  • Knauf
  • ОВ и К / Охладителни системи за регулиране на Влажност и Температура
  • Автоматизация на Производството
  • ККУ - компенсация на cos ϕ
  • Други...