МЪЛНИЯТА ЕООД

Основните дейности на компанията са систематизирани в мълниезащитните и заземителни инсталации, както и в електро обзавеждането на промишлени предприятия. Фирмата е Официален Вносител и Представител на :

1. SCHIRTEC , AUSTRIA

2. FRANCE PARRATONNERES , FRANCE

3. LSP FRANCE GROUP за България

4. PROTART , Turkey

4. LIVA GRUP , Turkey

Изпълнение на Мълниезащитни и Заземителни Инсталации съгласно Наредба №4 от 2010г.

Мълниезащитните инсталации се изпълняват в два основни раздела:

1. Активна Мълниезащита - посредтвом активен мълниеприемник с изпреварващо действие - на някои от изброените производители

поставени върху изработена от МЪЛНИЯТА горещо поцинкована или неръждаема мачта. И заземително гнездо.

2. Конвенционална Мълниезащита - посредтвом Франклинови пръти и изпълнение на Фарадеев Кафез - мрежа положена върху конусни подложки за плосък покрив.

 

МЪЛНИЯТА ЕООД Гарантира качествено изпълнение и срокове на гаранции съгласно Наредба № 3 от 2003г.

 

Фирмата разполага със собствени машини и съоръжения необходими за извършването на дейностите.