ИНДУСТРИАЛ СОЛУШЪНС ООД е създадена през 2008г.

Основните дейности на компанията са систематизирани в строителството и електро обзавеждането на промишлени предприятия. Фирмата е Официален Вносител и Представител на LSP FRANCE GROUP за България.

Изпълнение на Мълниезащитни и Заземителни Инсталации съгласно Наредба №4 от 2010г.

Мълниезащитните инсталации се изпълняват в два основни раздела:

1. Активна Мълниезащита - посредтвом активен мълниеприемник с изпреварващо действие - ELLIPS FRANCE или PARATON@IR FRANCE.

2. Конвенционална Мълниезащита - посредтвом Франклинови пръти и изпълнение на Фарадеев Кафез - мрежа положена върху бетонни блокчета / скатни покриви.

 

Индустриал Солушънс ООД Гарантира качествено изпълнение и срокове на гаранции съгласно Наредба № 3 от 2003г.

 

Фирмата разполага със собствени машини и съоръжения необходими за извършването на дейностите.